Onderstaand leerstijltestje is een sterk ingekorte versie van de Inventaris Leerstijlen, ontwikkeld door Prof. Dr. J. Vermunt. Het kan je wel enig inzicht in je manier van leren geven. Beantwoord de 16 vragen en kijk vervolgens hoe hoog je op de vier leerstijlen scoort. Misschien heb je nog iets aan de tips die vermeld staan.

In hoeverre zijn onderstaande vragen van toepassing op jouw manier van studeren?

1 = niet/nauwelijks herkenbaar voor mijn manier van leren
2 = enigszins herkenbaar voor mijn manier van leren
3 = behoorlijk/goed herkenbaar voor mijn manier van leren

 1. Ik weet dat ik de stof goed beheers, als ik alle opgaven die in het studiemateriaal staan kan maken.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 2. Ik heb moeite met het verwerken van een grote hoeveelheid studiestof.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 3. Wat ik leer moet ik kunnen gebruiken om praktische problemen op te lossen.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 4. Ik vind het vaak moeilijk om vast te stellen of ik lesstof voldoende beheers.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 5. Ik probeer onderwerpen die afzonderlijk worden behandeld samen te brengen tot een geheel.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 6. Ik wil door deze studie vooral vakbekwaamheid verwerven.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 7. Ik bedenk zelf vragen over de studiestof en door deze te beantwoorden toets ik mijn leervorderingen .

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 8. Ik wil de kennis die ik door een vak krijg altijd zoveel mogelijk toe kunnen passen.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 9. Rijtjes met kenmerken van een bepaald verschijnsel prent ik in mijn hoofd.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 10. Ik ben bang dat deze studie te zwaar voor me is.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 11. Ik heb dit leerstofgebied gekozen omdat het werk dat ik ermee kan doen mij enorm interesseert.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 12. Ik studeer volgens de aanwijzingen die in het cursusmateriaal worden gegeven.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 13. Ik probeer de interpretaties van deskundigen kritisch te benaderen.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 14. Het is mij regelmatig niet duidelijk wat ik moet onthouden en wat niet.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 15. Ik voeg uit andere bronnen iets aan de studiestof toe.

  niet herkenbaar goed herkenbaar

 16. Ik werk een leereenheid punt voor punt af en bestudeer elk afgerond stukje apart.

  niet herkenbaar goed herkenbaar


Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren door de knop aan te klikken. Jouw scores op de vier leerstijlen worden dan vergeleken. Hierop krijg je vervolgens een kort commentaar.